arrow_leftarrow_righticon_playicon_searchicon_twitterhouses_bluehouses_greenhouses_red

Planning

Van januari 2018 tot en met het voorjaar van 2019 vindt in de Kolpingbuurt grootschalig onderhoud plaats, in combinatie met nieuwbouw en een metamorfose van de openbare ruimte. Intussen zijn alle 127 renovatiewoningen (zo goed als) klaar, staat er een nieuw appartementengebouw met 16 appartementen en is een deel van in totaal 115 woningen gesloopt. Wat staat er verder op de planning?

Start

De voorbereidingen lopen al jaren. In januari 2018 zijn de echte bouwwerkzaamheden gestart.

Renovatie

De renovatie van de in totaal 127 te renoveren huurwoningen wordt in oktober/november afgerond. Klik hier voor meer informatie over hoe de renovatie is verlopen.

Sloop en nieuwbouw

Voor de 115 gesloopte woningen komen uiteindelijk 99 nieuwe sociale huurwoningen terug. Als eerste is gestart met de bouw van het appartementengebouw, aan het begin van de Kolpingstraat. De in totaal 16 appartementen (van ca. 72 m2) zijn eind juli opgeleverd. De komende tijd bouwen we verder aan 72 ruime eengezinswoningen (van ca. 105 m2), 7 levensloopbestendige woningen (van ca. 100 m2) en 4 woon-werkwoningen (van ca. 105 m2). De eerste woning is in november klaar.
Klik hier voor meer informatie over sloop en nieuwbouw.

Openbare ruimte

De opknapbeurt van de Kolpingbuurt gaat verder dan renovatie, sloop en nieuwbouw alleen. Ook de openbare ruimte krijgt een facelift in de vorm van extra groen en zes pleintjes. De komende tijd krijgen de pleintjes vorm en worden wegen en parkeervakken bestraat. In de winter en het voorjaar volgen de bomen en het andere groen.
Klik hier voor meer informatie over de openbare ruimte.

Klaar

In het voorjaar van 2019 is alles klaar.