arrow_leftarrow_righticon_playicon_searchicon_twitterhouses_bluehouses_greenhouses_red

Planning

Van januari 2018 tot en met het voorjaar van 2019 heeft in de Kolpingbuurt grootschalig onderhoud plaatsgevonden, in combinatie met nieuwbouw en een metamorfose van de openbare ruimte. Intussen zijn alle 127 renovatiewoningen opgeleverd, staat er een nieuw appartementengebouw met 16 appartementen en is een deel van in totaal 115 woningen gesloopt. Wat staat er verder op de planning?

Start

De voorbereidingen hebben een aantal jaren in beslag genomen. In januari 2018 zijn de echte bouwwerkzaamheden gestart en in september 2019 is het eindfeest gehouden.

Renovatie

De renovatie van de in totaal 127 te renoveren huurwoningen werd in oktober/november 2018 afgerond. Klik hier voor meer informatie over hoe de renovatie is verlopen.

Sloop en nieuwbouw

Voor de 115 gesloopte woningen zijn uiteindelijk 99 nieuwe sociale huurwoningen teruggekomen. Als eerste werd gestart met de bouw van het appartementengebouw, aan het begin van de Kolpingstraat. De in totaal 16 appartementen (van ca. 72 m2) zijn eind juli 2018 opgeleverd. Daarna is verder gebouwd aan 72 ruime eengezinswoningen (van ca. 105 m2), 7 levensloopbestendige woningen (van ca. 100 m2) en 4 woon-werkwoningen (van ca. 105 m2). De eerste woning was in november 2018 klaar.
Klik hier voor meer informatie over de verloop van de sloop en de nieuwbouw.

Openbare ruimte

De opknapbeurt van de Kolpingbuurt is verder gegaan dan renovatie, sloop en nieuwbouw alleen. Ook de openbare ruimte heeft een facelift gekregen in de vorm van extra groen en zes pleintjes. De pleintjes zijn nu gevormd en de wegen en parkeervakken zijn opnieuw bestraat. In de komende winter en het voorjaar volgen de bomen en het andere groen.
Klik hier voor meer informatie over de openbare ruimte.

Klaar

In het voorjaar van 2019 was alles klaar.