arrow_leftarrow_righticon_playicon_searchicon_twitterhouses_bluehouses_greenhouses_red

Openbare ruimte

Van januari 2018 tot en met het voorjaar van 2019 heeft in de Kolpingbuurt grootschalig onderhoud plaatsgevonden, in combinatie met nieuwbouw en een metamorfose van de openbare ruimte. Behalve nieuwe bestrating en meer bomen en planten, zijn er zes vernieuwde pleintjes gerealiseerd met elk een eigen sfeer. De pleintjes zijn nu gevormd en de wegen en parkeervakken zijn opnieuw bestraat. In de winter en het voorjaar volgen de bomen en het groen.

plattegrond met de pleinen
Illustratie Openbare Ruimte

Extra groen en zes pleintjes

De opknapbeurt van de Kolpingbuurt is verder gegaan dan renovatie, sloop en nieuwbouw alleen. Ook de openbare ruimte heeft een facelift gekregen in de vorm van extra groen en zes pleintjes, waarbij de buurtbewoners een belangrijke stem hebben gehad in de opzet en inrichting. De pleinen hebben allemaal een eigen karakter. Zo is er nu een speelplein, een kunstplein, een marktplein, een voetbalplein, een plein met een hofjeskarakter en een plein bij de ingang van de buurt en het buurtcentrum.

Samen voetbal kijken

Op elk pleintje is op een bepaalde manier de eigenheid van de Kolpingbuurt terug te zien. Op het marktplein is het bijvoorbeeld mogelijk om op de zijkant van een woning iets groot te projecteren, zodat je bijvoorbeeld samen voetbal kan kijken. Verder is het ‘hofjesplein’ door zijn vele bankjes een ideale ontmoetingsplek voor bewoners en kunnen kinderen die van voetbal houden hun kunsten vertonen in de pannakooi op het voetbalplein. In dit verhaal lees je meer over de pleinen.

Centralere ligging van De Inloop

Bij de herinrichting van de openbare ruimte is ook bewust ingezet op het verbeteren van de ligging van buurtcentrum De Inloop. De voor bewoners belangrijke buurtvoorziening ligt niet meer achteraf in de buurt, maar aan een nieuw, centraal plein; vlak bij de ingang van de vernieuwde Kolpingstraat.

Meer lezen?

Onder het kopje ‘Verhalen’ lees je hoe bewoners en andere nauw betrokkenen het grote vernieuwen van de Kolpingbuurt hebben ervaren. Ben je benieuwd naar een beschrijving van de nieuwbouwwoningen of wil je meer weten over de sloop? Klik dan op ‘Download brochure’.