arrow_leftarrow_righticon_playicon_searchicon_twitterhouses_bluehouses_greenhouses_red

Het onmogelijke mogelijk maken

Voor mij begon het Kolping-project medio 2015, toen Marian van Gerwen namens gemeente Nijmegen en Michel Pott, projectmanager bij Talis, mij bijpraatten over de problematiek in de buurt. In het verleden was sprake geweest van ernstige verpaupering. Ook de sociale veiligheid was nog niet helemaal op orde, al ging het ook op dit vlak stukken beter. Verder voldeden de circa 240 woningen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen. Ten slotte was sprake van een te hoge parkeerdruk en te weinig groen. Plan was om ongeveer de helft van de woningen te renoveren en de rest te slopen voor nieuwbouw. Per saldo kwamen er minder woningen terug, om meer buitenruimte te creëren. Vaststond dat het hier ging om een complexe, maar vooral noodzakelijke opgave.

WM 181011 Jos Waalders 02 RGB

Als provincie waren we gecharmeerd van het plan. Niet alleen sloot het aan op onze visie op integrale wijkverbetering en duurzaamheidsdoelstellingen, ook het feit dat bewoners hun woonwensen zouden terugzien in hun nieuwe leefomgeving was een enorme pre. De gemeente en Talis hadden hun werk zichtbaar goed gedaan. Talis had een fors bedrag gereserveerd. Verder lagen er een keurig financieel overzicht en een realistische planning. Ook waren risico’s overzichtelijk in kaart gebracht. Met vijf ton subsidie uit het programma ‘SteenGoed Benutten’ hebben wij als provincie het laatste financiële zetje gegeven, waarmee realisatie van het plan binnen drie jaar mogelijk werd.

Nu het project richting oplevering gaat, heb ik nog meer respect gekregen voor de partijen die dagelijks de kar trekken. Het valt niet mee om een grote, ingewikkelde operatie te draaien in een tijd waarin de bouw floreert en je niet weet of je morgen genoeg mensen op je bouwplaats hebt rondlopen. Ook is het een forse klus om bewoners in recordtijd uit- en weer terug in hun gerenoveerde woningen te plaatsen. Dat vraagt om maximale stroomlijning van het bouwproces en meer nog om een kundige aannemer die in alles goed samenwerkt met zijn opdrachtgever. Voor zover ik heb begrepen is die samenwerking er. We zijn er nog niet, maar alles wijst erop dat komend voorjaar een ogenschijnlijk schier onmogelijke klus met succes wordt geklaard. En dat is iets om trots op te zijn.

Terug naar verhalen