arrow_leftarrow_righticon_playicon_searchicon_twitterhouses_bluehouses_greenhouses_red

Een voorbeeld voor de hele stad

Ik heb een zwak voor de Kolpingbuurt. Ondanks problemen in het verleden is het altijd een buurt geweest met een eigen karakter. Mensen hadden het hart op de tong, er heerste een groot saamhorigheidsgevoel. De Kolping was een echte volksbuurt, in de goede zin van het woord. Maar ook hier heeft de tijd niet stilgestaan. Zo is de samenstelling van de bevolking de laatste decennia veranderd en hebben de gemeente en woningbouwvereniging het nodige aangepast. Niet veranderd zijn die grote sociale cohesie en dat sterke wij-gevoel. Wat nabuurschap en zorg voor elkaar betreft, zie ik de Kolping als een voorbeeld voor de hele stad.

Bert Velthuis tijdens viering start vernieuwing
WM_Kolping_180119_34

De buurt is nu echt toe aan een stevige opknapbeurt. Dat hoor ik van zowel bewoners als van Talis. Mensen willen een ruimer huis met een betere isolatie, aantrekkelijkere pleintjes, meer groen, minder geluidsoverlast van het spoor. Veel mensen hebben ook aangegeven graag oud te worden in de wijk. Daarvoor worden appartementen en zogenaamde levensloopbestendige woningen gebouwd. Waar ik zelf heel blij mee ben, is de betrokkenheid van bewoners bij alle verbeteringen. Er is echt naar ze geluisterd. Dat bleek ook uit mijn gesprekken met verschillende buurtbewoners. Iedereen is zeer positief over de plannen.

De huurprijzen blijven betaalbaar

In de plannen voor de Kolping is veel aandacht voor het renoveren van woningen. En dat is prettig voor al die mensen die al jaren fijn op hun eigen stekkie wonen. Eerder zag je dat snel werd gekozen voor ‘platgooien en nieuwbouw’. Hier is de mix tussen sloop en renovatie goed. En heel belangrijk: de huurprijzen blijven betaalbaar, terwijl er betere woningen voor terugkomen. Voor veel mensen maken de paar tientjes die ze niet aan extra huur betalen het verschil tussen wel of geen boodschappen doen.

Een unieke buurt met het hart op tong

De herstructurering zal het nodige vragen van de bewoners, want de boel gaat flink op z’n kop. Toch heb ik alle vertrouwen in een positief verloop. De plannen die Talis en de bewoners hebben gemaakt zijn kwalitatief goed. Ze worden breed gedragen, ook door de gemeente. Dat gevoel van ‘samen’ vind je overal terug. Dat maakt Kolping echt Kolping, een unieke buurt ‘met het hart op tong’.

Terug naar verhalen